કાનૂની સહાય પૂરી પાડવા માટે “ઇન્ડિયા લીગલ એપ” ​​એપ લોન્ચ

📌 કાનૂની સહાય પૂરી પાડવા માટે “ઇન્ડિયા લીગલ એપ” ​​એપ લોન્ચ

➡️ ભારતના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય ન્યાયાધીશ એમ.એન.વેંકટચલૈયાએ બહુભાષી ઈન્ડિયા લીગલ એપ લોન્ચ કરી, જે નાગરિકોને તેમના ઘરેથી કાનૂની સહાયતા મેળવવા માટે સુલભ કાનૂની હેલ્પલાઈન છે. આ એપનો ઉદ્દેશ્ય સંસાધનોની અછત અથવા અન્ય કારણોસર ન્યાય મેળવવામાં કોઈ પાછળ ન રહી જાય એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે.
➡️ એપનો ઉપયોગ અંગ્રેજી, હિન્દી, ગુજરાતી, મરાઠી, બંગાળી અને પંજાબી સહિત 6 ભારતીય ભાષાઓમાં થઈ શકે છે. આ એપ લગભગ 70 ટકા જેટલા નવા કેસોના નિકાલમાં મદદ કરશે.

Join Our Telegram Channel