ગાંધીનગર ખાતે ગ્લોબલ ફિન્ટેક ઓપરેશન સેન્ટર

📌 ગાંધીનગર ખાતે ગ્લોબલ ફિન્ટેક ઓપરેશન સેન્ટર

➡️ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વોશિંગ્ટન ડીસીમાં ગૂગલના CEO સુંદર પિચાઈની મુલાકાત લીધી હતી. ગુગલના CEO સુંદર પિચાઈએ જાહેરાત કરી હતી કે ગૂગલ ભારતના ડિજિટાઇઝેશન ફંડમાં 10 અબજ ડોલરનું રોકાણ કરી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં ગાંધીનગર ખાતે આવેલા ગિફ્ટ સિટીમાં ગૂગલ ગ્લોબલ ફિનટેક ઓપરેશન સેન્ટર ખોલવાની પણ જાહેરાત કરી હતી.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper