નીતિ આયોગ, UN એ GoI-UN સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ કોઓપરેશન ફ્રેમવર્ક પર હસ્તાક્ષર કર્યા

📌 નીતિ આયોગ, UN એ GoI-UN સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ કોઓપરેશન ફ્રેમવર્ક પર હસ્તાક્ષર કર્યા

➡️ નીતિ આયોગ અને ભારતમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ ​​ભારત સરકાર – સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ કોઓપરેશન ફ્રેમવર્ક 2023-2027 પર હસ્તાક્ષર કર્યા. GoI-UNSDCF 2023-2027 એ 2030 એજન્ડા – લોકો, સમૃદ્ધિ, ગ્રહ અને ભાગીદારીમાંથી મેળવેલા ચાર વ્યૂહાત્મક સ્તંભો પર બાંધવામાં આવ્યું છે.ચાર એકબીજા સાથે જોડાયેલા સ્તંભો આરોગ્ય અને સુખાકારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતા છ પરિણામ ક્ષેત્રો ધરાવે છે જેમાંપોષણ અને ખાદ્ય સુરક્ષા; ગુણવત્તાયુક્ત શિક્ષણ; આર્થિક વૃદ્ધિ અને યોગ્ય કાર્ય; પર્યાવરણ, આબોહવા, સ્થિતિસ્થાપકતા; અને સશક્તિકરણ, સમુદાયો અને સંસ્થાઓ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.
➡️ GoI-UNSDCF 2023-2027 ની રચના ભારત સરકાર વતી નીતિ આયોગ દ્વારા, રેખા મંત્રાલયો, રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોની મજબૂત ભાગીદારી સાથે કરવામાં આવી હતી. GoI-UNSDCF 2023-2027 ના અમલીકરણ, દેખરેખ અને રિપોર્ટિંગનું નેતૃત્વ ભારત સરકાર અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રસંઘ, ભારત દ્વારા સંયુક્ત સંચાલન સમિતિ દ્વારા કરવામાં આવશે.

Join Our Telegram Channel