બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ભારતીય સેનાના યોગદાનનું ઇટાલીએ સન્માન કર્યું

📌 બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ભારતીય સેનાના યોગદાનનું ઇટાલીએ સન્માન કર્યું

➡️ ઇટાલીએ બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન પોતાનો જીવ બલિદાન આપનાર ભારતીય સૈનિકોનું સન્માન કર્યું છે. ભારતીય સૈનિકોના સન્માનમાં ઈટાલીના મોન્ટોન વિસ્તારમાં એક સ્મારકનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કોમ્યુન ઓફ મોનોટોન અને ઇટાલીના લશ્કરી ઇતિહાસકારો દ્વારા સ્મારકનું અનાવરણ કરવામાં આવ્યું હતું. વીસી યશવંત ઘડગે સુન્ડિયલ મેમોરિયલનું અનાવરણ ઇટાલીના પેરુગિયામાં મોન્ટોન ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું.
➡️ બીજા વિશ્વ યુદ્ધમાં ઇટાલીના પક્ષે લડનારા ભારતીય સૈનિકોની યાદમાં આ સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે. આ સાથે શહીદ વીર યશવંત ગાડગેને વિક્ટોરિયા ક્રોસ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. અપર ટિબર ખીણમાં યુદ્ધ દરમિયાન યશવંતરાવ ગાડગે શહીદ થયા હતા.
➡️ ઈટાલીમાં ભારતીય સૈનિકોના સન્માનમાં બનેલા સ્મારક પર ભારતીય સેનાની તકતી પણ લગાવવામાં આવી છે. સ્મારક પર ઇટાલિયનમાં ‘ઓમિન્સ સબ ઓડેમ સોલ’ શિલાલેખ છે, જેનો અર્થ થાય છે ‘આપણે બધા એક સૂર્ય હેઠળ જીવીએ છીએ’.
➡️ બીજા વિશ્વયુદ્ધમાં ભારતીય સૈનિકોએ ઈટાલી માટે લડાઈમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ભારતીય સૈન્યની 4થી, 8મી અને 10મી ડિવિઝનના 50,000 થી વધુ સૈનિકોએ યુદ્ધમાં ભાગ લીધો હતો. ભારતના 20 સૈનિકોને વિક્ટોરિયા ક્રોસ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper