યોગી સરકાર લોકોને મફત કાનૂની સહાય પૂરી પાડવા માટે LADCS સિસ્ટમ લાગુ કરે છે

📌 યોગી સરકાર લોકોને મફત કાનૂની સહાય પૂરી પાડવા માટે LADCS સિસ્ટમ લાગુ કરે છે

➡️ યોગી આદિત્યનાથની આગેવાની હેઠળની ઉત્તરપ્રદેશ સરકારે રાજ્યના લોકોને મફત કાનૂની સહાય પૂરી પાડવા અને તેમની વચ્ચેના નાના વિવાદોને ઉકેલવાના સમાધાન ફોર્મ્યુલા પર કામ કરીને બે વર્ષના સમયગાળા માટે ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્ય કાનૂની સેવા સત્તામંડળ હેઠળ લીગલ એઇડ ડિફેન્સ કાઉન્સેલ સિસ્ટમ (LADCS) લાગુ કરી છે.
➡️ LADCS લાગુ કરવા પાછળ સરકારનો ઉદ્દેશ્ય સમાજના નબળા વર્ગોને અસરકારક અને સક્ષમ કાનૂની સહાય પૂરી પાડવા માટે કોર્ટ આધારિત કાનૂની સેવાઓને મજબૂત કરવાનો છે. LADCS રાજ્યમાં પીડિત મહિલાઓ, દીકરીઓ અને બાળકો, અંધત્વ, રક્તપિત્ત, બહેરાશ, માનસિક નબળાઈ વગેરે જેવી વિકલાંગતાથી પ્રભાવિત વ્યક્તિઓ અને વિચરતી વ્યક્તિઓ, ઔદ્યોગિક કામદારો, કિશોર અપરાધીઓ અને કસ્ટડીમાં અટકાયત કરાયેલ વ્યક્તિઓ સહિત અસંખ્ય વ્યક્તિઓને લાભ કરશે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper