રશિયામાં ભારતીય મેંગો ફેસ્ટિવલ ‘આમરસ’

📌 રશિયામાં ભારતીય મેંગો ફેસ્ટિવલ ‘આમરસ’

➡️ ઉત્તર પ્રદેશ સરકારના રાજ્ય મંત્રી (સ્વતંત્ર હવાલો) દિનેશ પ્રતાપ સિંહ અને રશિયામાં ભારતના રાજદૂત પવન કપૂરે મોસ્કોમાં ભારતીય મેંગો ફેસ્ટિવલ ‘આમરસ’ના ઉદ્ઘાટનમાં ભાગ લીધો હતો. ઉત્સવમાં, રશિયન પ્રેક્ષકોને ઉત્તર પ્રદેશની કેરીની વિવિધ જાતોના પાંચ નમૂના – દશેરી, લંગરા, ચૌસા, આમ્રપાલી અને મલ્લિકાનો આનંદ માણવા મળ્યો. આશરે 2000 જેટલા લોકોએ આ મેંગો ફેસ્ટિવલમાં ભાગ લીધો હતો.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper