રાજસ્થાન સરકારે ભારતનું પ્રથમ ગીગ કામદાર અધિકાર બિલ રજૂ કર્યું

📌 રાજસ્થાન સરકારે ભારતનું પ્રથમ ગીગ કામદાર અધિકાર બિલ રજૂ કર્યું

➡️ ગીગ કામદારોને સામાજિક સુરક્ષાની બાંયધરી આપનાર ભારતનું પ્રથમ રાજ્ય બનવાના પ્રયાસમાં, રાજસ્થાને રાજસ્થાન પ્લેટફોર્મ આધારિત GIG વર્કર્સ (નોંધણી અને કલ્યાણ) બિલ, 2023 રજૂ કર્યું હતું. બિલ ગિગ વર્કર્સને અનન્ય ID પ્રદાન કરશે, જે તમામ પ્લેટફોર્મ પર સમાન હશે. રાજ્યમાં ‘રાજસ્થાન પ્લેટફોર્મ આધારિત ગીગ વર્કર્સ વેલ્ફેર બોર્ડ’ની સ્થાપના કરવામાં આવશે, જ્યાં રાજ્યના ગીગ વર્કર્સ રાજ્યના તમામ એગ્રીગેટર્સ સાથે રજીસ્ટર કરવામાં આવશે.
➡️ જો કોઈ એગ્રીગેટર અધિનિયમની જોગવાઈઓનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો બિલમાં પ્રથમ ગુના માટે ₹5 લાખ દંડ અને પછીના ગુના માટે ₹50 લાખ દંડનો ઉલ્લેખ છે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper