સરકારે WTOમાં ભારતના રાજદૂત તરીકે બ્રજેન્દ્ર નવનીતનો કાર્યકાળ 9 મહિના લંબાવ્યો

📌 સરકારે WTOમાં ભારતના રાજદૂત તરીકે બ્રજેન્દ્ર નવનીતનો કાર્યકાળ 9 મહિના લંબાવ્યો

➡️ Ngozi Okonjo-Iweala WTO ના સાતમા ડિરેક્ટર-જનરલ છે. તેમણે 1 માર્ચ 2021 ના ​​રોજ પદ સંભાળ્યું, ડાયરેક્ટર-જનરલ તરીકે સેવા આપનાર પ્રથમ મહિલા અને પ્રથમ આફ્રિકન બન્યા. તેમનો કાર્યકાળ 31 ઓગસ્ટ 2025 ના રોજ સમાપ્ત થશે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper