સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર – 2023

📌 સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર – 2023

➡️ અતુલ કુમાર રાયની નવલકથા ‘ચાંદપુર કી ચંદા’ને હિન્દીના યુવા પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવી છે. મૈથિલી, મણિપુરી અને સંસ્કૃત ભાષાઓ માટેના યુવા પુરસ્કારોની જાહેરાત પછીથી કરવામાં આવશે. આ વર્ષે ઓડિયા ભાષામાં એવોર્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. બંને કેટેગરીમાં પુરસ્કારો એ 1 જાન્યુઆરી 2017 થી 31 ડિસેમ્બર 2021 સુધી પ્રથમ વખત પ્રકાશિત થયેલા પુસ્તકોથી સંબંધિત છે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper