રમત ક્ષેત્રે પ્રથમ ભારતીય મહિલા

અહીં રમત ક્ષેત્રે પ્રથમ ભારતીય મહિલા સંબધિત જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. જે તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી સાબિત થશે. રમત ક્ષેત્રે પ્રથમ ભારતીય મહિલા સિદ્ધિ ખેલાડીનું નામ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર બચેન્દ્રિ પાલ માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર બે વખત ચઢનાર સૌથી નાની વયની મહિલા ડીકી ડોલ્મા વહાણ દ્વારા સમગ્ર વિશ્વની પરિકરમા કરનાર ઉજ્જવલા પાટીલ સેન … Read more

Categories 41