ચંદ્રયાન-3નું ચંદ્ર પર લેન્ડિંગ – રાષ્ટ્રીય ગૌરવની ક્ષણ, બનો ઇતિહાસનો સાક્ષી

23 ઓગસ્ટ, 2023 ના રોજ સૂર્યાસ્ત થતાંની સાથે જ, એક અદ્ભુત ઘટના બનવાની છે, જે નિઃશંકપણે ભારતની વૈજ્ઞાનિક સફરમાં એક …

Read more

ગુજરાત પરિક્ષા અપડેટ

ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવાતી અલગ અલગ પરિક્ષાઓની જાહેરાત, પરિક્ષા તારીખ, પરીણામની જાહેરાત અને પરિક્ષા લક્ષી માહિતી મુકવામાં આવે છે. 3077 …

Read more

HCG (હાઇકોર્ટ ઓફ ગુજરાત) દ્વારા આસિસ્ટન્ટ પ્રશ્નપત્ર અને આંસ્વર કી જાહેર

આજે લેવાયેલ ગુજરાત હાઈકોર્ટે દ્વારા આસિસ્ટન્ટ અને આસિસ્ટન્ટ કેશિયરની પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર & આંસ્વર કી ગુજરાત હાઈકોર્ટે ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પર …

Read more

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળની પરીક્ષામાં થયેલા ફેરફાર ને આજે જ જાણીલો

ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા સિનિયર ક્લાર્ક, હેડ ક્લાર્ક અને જુનિયર ક્લાર્ક જેવી વર્ગ 3 ની વિવિધ 6000 જગ્યાઓ …

Read more

TAT 2 (હાયર સેકન્ડરી) પરીક્ષાની જાહેરાત ક્યારે આવશે, જાણો વિગત

પુખ્ત વિચારણાના અંતે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 અને મિશન કુલ્સ ઓફ એકસલન્સના લક્ષ્યો મુજબ ગુણવત્તા યુક્ત શિક્ષણના હેતુ સિદ્ધ કરવા …

Read more

TAT (માધ્યમિક) મુખ્ય પરીક્ષાના કોલ લેટર જાહેર

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા માધ્યમિક શાળા(ધોરણ 9 થી 10)માં માધ્યમિક શિક્ષક તરીકે નિમણૂંક મેળવવા માટેની નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે …

Read more