J-K ની પ્રથમવાર પંચાયત રેન્કિંગ

📌 J-K ની પ્રથમવાર પંચાયત રેન્કિંગ

➡️ J-K માં હાથ ધરવામાં આવેલા પ્રથમ પંચાયત રેન્કિંગમાં શ્રીનગર જિલ્લાના સૈયદપોરા, હરવાન પંચાયતને 100 માંથી 91.69 ના એકંદર સ્કોર સાથે પ્રથમ ક્રમે મૂકવામાં આવી છે. તે પછી પલ્લી (સામ્બા) 90.71ના સ્કોર સાથે બીજા ક્રમે, બલહામા-એ અને ખોનમોહ (શ્રીનગર) 89.04ના સ્કોર સાથે ત્રીજા સ્થાને આવે છે. APDP પ્રોગ્રામ હેઠળ ગ્રામીણ વહીવટી એકમોની કામગીરીનું મુખ્ય વિકાસના પરિમાણો પર મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે.

Join Our Telegram Channel