ગોવાની દિશા નાઈક એરોડ્રોમ રેસ્ક્યુ એન્ડ ફાયર ફાઈટીંગ ફોર્સ (ARFF) નો ભાગ બનનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા બની.

ગોવાની દિશા નાઈક એરોડ્રોમ રેસ્ક્યુ એન્ડ ફાયર ફાઈટીંગ ફોર્સ (ARFF) નો ભાગ બનનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા બની.

  • તેણીએ ક્રેશ ફાયર ટેન્ડર ઓપરેશનના ક્ષેત્રમાં સફળતા હાંસલ કરીને નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે.
  • તેણે ક્રેશ ફાયર ટેન્ડર ઓપરેટ કરવા માટે નમક્કલ, તમિલનાડુમાં 6 મહિનાની તાલીમ લીધી છે.
  • દિશા નાઈક વર્ષ 2021માં ફાયર વિભાગમાં જોડાઈ હતી.
  • ARFF એ ફાયર બ્રિગેડ છે જે ઉડ્ડયન અકસ્માતો અને કટોકટીમાં બચાવ કામગીરી કરે છે.

Category: Current Affairs Detailed in Gujarati