ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS પરિણામ 2023 જાહેર, ગુજરાત મેરિટ લિસ્ટ PDF ડાઉનલોડ કરો

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) માટે બ્રાન્ચ પોસ્ટ ઓફિસ (BOS) માં ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS), બ્રાંચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM) અને આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM)] જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજીઓ તારીખ 11/06/2023 સુધી મંગાવવામાં આવી છે. અરજી ઑનલાઇન સબમિટ કરવાની https://indiapostadsonline.gov.in/ રહેશે. GDS ભરતી 2023 સંસ્થાનું નામ … Read more

ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પાંચમું મેરીટ લિસ્ટ જાહેર

આ શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોએ તેમના નામની સામે ઉલ્લેખિત વિભાગીય વડા દ્વારા 08/07/2023 પહેલા તેમના દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરાવવી જોઈએ અથવા શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોએ તમામ સંબંધિત દસ્તાવેજોની અસલ અને સ્વ પ્રમાણિત ફોટોકોપીના બે સેટ સાથે ચકાસણી માટે જાણ કરવી જોઈએ. GDS પાંચમું મેરીટ લિસ્ટ જાહેર  ઇન્ડિયન પોસ્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) પાંચમું મેરીટ લિસ્ટ જાહેર. … Read more

TAT (માધ્યમિક) મુખ્ય પરિક્ષા પરિણામ તારીખ જાહેર

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા માધ્યમિક શાળા(ધોરણ 9 થી 10)માં માધ્યમિક શિક્ષક તરીકે નિમણૂંક મેળવવા માટેની નિયત લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે શિક્ષક અભિરૂચિ કસોટી (માધ્યમિક) (TAT-S-2023મી મુખ્ય પરીક્ષા વર્ણનાત્મક લેખિત સ્વરૂપ) તા: 18/06/2023 રોજ નિયત કરેલ હતી. બિપરજોય વાવાઝોડા સંદર્ભે વિશાળ હિતને ધ્યાને લઈ હવે શિક્ષક અભિરૂચિ કસોટી (માધ્યમિક) (TAT-S-2023) ની મુખ્ય પરીક્ષા (વર્ણનાત્મક લેખિત સ્વરૂપ) … Read more

જ્ઞાન સાધના સ્કોલરશીપ પરિણામ જાહેર

ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે વિદ્યાર્થીઓની આર્થિક સ્થિતિ સારી નથી અને તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં મદદ કરવા માટે RTE પ્રવેશ 2023 જેવી યોજનાઓ દ્વારા સહાય પૂરી પાડે છે. આવી જ એક નવી યોજના સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે જેનું નામ છે “જ્ઞાન સાધના શિષ્યવૃત્તિ યોજના“. આ યોજનામાં ધોરણ 9 થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓને દર વર્ષે … Read more