Maitrak vansh in gujarati

Maitrak vansh in gujarati Maitrak vansh in gujarati : ગુજરાતનો આધારભૂત ઈતિહાસ વલભીથી શરૂ થાય છે. સેનાપતિ ભટ્ટાર્કે મૈત્રક વંશની સ્થાપના કરી રાજધાની ગિરિનગરથી વલભી ખસેડી હતી. • મગધના ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાંથી ગુજરાતને મુક્ત કરાવ્યું હોવાથી સેનાપતિ ભટ્ટાર્કની ગુજરાતના ઈતિહાસ પુરુષ તરીકે ગણના થાય છે. વલભી વિશે જાણવા જેવું. • વલભી સૌરાષ્ટ્રના દ્વિપકલ્પના પૂર્વ કિનારા પાસે … Read more

ગુજરાતમાં મૈત્રક યુગ । Maitrak Yug

ગુજરાતમાં મૈત્રક યુગ । Maitrak Yug •ભટ્ટાર્ક •ઇ.સ. 470માં સેનાપતિ ભટ્ટાર્કે મૈત્રક વંશની સ્થાપના કરી હતી.ગુપ્તવંશમાંથી ગુજરાતને મુક્ત કર્યું જેથી ગુજરાતના ઇતિહાસ પુરુષ કહેવાયા. •તેણે રાજધાની ગિરનાર થી વલભી (ભાવનગર) ખસેડી. • ધરસેન -1 • ધરસેને વલભી વિધ્યાપિઠની સ્થાપના કરી હતી  • દ્રોણસિંહ • મૈત્રકોનો પ્રથમ રાજા કે જેણે સેનાપતિ બિરુદ હટાવી મહારાજ બિરુદ ધારણ … Read more

ગુજરાતમાં ગુપ્ત સામ્રાજયનો ઇતિહાસ । gupta kal history

gupta kal history

ગુપ્ત સામ્રાજ્ય : ભારતનો સુવર્ણકાલીન રાજવંશ. મગધના મૌર્ય સામ્રાજ્યના અસ્ત પછી પાંચ સદીઓ બાદ ગુપ્ત વંશે મગધના સામ્રાજ્યની પુન:સ્થાપના કરીને ભારતના (ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના) રાજકીય તેમજ સાંસ્કૃતિક અભ્યુદય દ્વારા સુવર્ણકાલ પ્રવર્તાવ્યો. ભારત વર્ષનો એક મહાન યુગ એટેલે કે ગુપ્ત યુગ જેના શાસન કાળ દરમ્યાન કલા, સાહિત્ય અને ભારતની સંસ્કૃતિનો ખૂબ વિકાસ થયો હતો તેથી … Read more

શક ક્ષત્રપ કાળ । shak kshatrap kal

shak kshatrap kal

શક ક્ષત્રપ કાળ । shak kshatrap kal Gujarat History ના અન્ય ટોપીક વાંચવા :- અહિયા ક્લિક કરો Subject Gujarat History Topic શક ક્ષત્રપ કાળ । shak kshatrap kal Exam All Competitive Exams Type Questions – Answer શક ક્ષત્રપ કાળ કવિઝ । shak kshatrap kal Quiz 1➤ ‘ક્ષત્રપ’ શબ્દ કઈ ભાષા પરથી ઊતરી આવેલો છે? ઈરાની … Read more

મૌર્યકાલીન ગુજરાત । Maurykalin Gujarat

મૌર્યકાલીન ગુજરાત । Maurykalin Gujarat Gujarat History ના અન્ય ટોપીક વાંચવા :- અહિયા ક્લિક કરો Subject Gujarat History Topic મૌર્યકાલીન ગુજરાત । Maurykalin Gujarat Exam All Competitive Exams Type Questions – Answer મૌર્યકાલીન ગુજરાત કવિઝ । Maurykalin Gujarat Quiz 1➤ રાજા ચંદ્રગુપ્તના ગિરિનગરના સૂબાનું નામ શું હતું? પુષ્પગુપ્ત વૈશ્ય 👁 Show Answer 2➤ મહાવીર સ્વામીના … Read more

ગુજરાતની હડપ્પીય સભ્યતા

ગુજરાતની હડપ્પીય સભ્યતા Gujarat History ના અન્ય ટોપીક વાંચવા :- અહિયા ક્લિક કરો Subject Gujarat History Topic Hadapiy Sabhyata Exam All Competitive Exams Type Questions – Answer ગુજરાતની હડપ્પીય સભ્યતા કવિઝ 1➤ ધોળાવીરાને સ્થાનિક લોકો કયાં નામે ઓળખે છે? કોટડા 👁 Show Answer 2➤ ઘોડાના સંદિગ્ધ અવશેષો કયાંથી મળી આવ્યા છે? સુરકોટડા 👁 Show Answer … Read more

Paryavaran Quiz in Gujarati

Welcome to the Paryavaran Quiz in Gujarati! Our interactive quiz is designed to challenge your understanding of environmental issues, raise awareness about the importance of conservation, and promote sustainable practices. Let’s embark on this eco-friendly journey and test your knowledge about the environment! Quiz Type Question- Answer Question 50 Subject Paryavaran ( Environment) 1➤ જુનાગઢ, … Read more

Talati Mantri Mock Test 4

Talati Mantri Mock Test 4 Talati Mantri Mock Test : If you’re aspiring to become a Talati Mantri in Gujarat, then you need to be well-prepared for the Talati Mantri exam. The Talati Mantri exam is a highly competitive exam, and to crack it, you need to be well-versed with the exam pattern, syllabus, and … Read more

Talati Mantri Mock Test 3

Talati Mantri Mock Test 3 Talati Mantri Mock Test : If you’re aspiring to become a Talati Mantri in Gujarat, then you need to be well-prepared for the Talati Mantri exam. The Talati Mantri exam is a highly competitive exam, and to crack it, you need to be well-versed with the exam pattern, syllabus, and … Read more

Talati Mantri Mock Test 2

Talati Mantri Mock Test : If you’re aspiring to become a Talati Mantri in Gujarat, then you need to be well-prepared for the Talati Mantri exam. The Talati Mantri exam is a highly competitive exam, and to crack it, you need to be well-versed with the exam pattern, syllabus, and have enough practice with mock … Read more