જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023: માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષક બનવાની એક ઉમદા તક

શું તમે શિક્ષણ ક્ષેત્રે યોગદાન આપવા અને વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં પરિવર્તન લાવવા ઈચ્છો છો? શિક્ષણ વિભાગે માધ્યમિક શાળાઓ માટે જ્ઞાન સહાયક …

Read more

RMC 738 Apprentice Recruitment 2023

RMC Apprentice Job Rajkot Municipal Corporation (RMC) published an official notification for Recruitment of Trade Apprentice posts. Eligible candidates can apply for this …

Read more