રમત ક્ષેત્રે પ્રથમ ભારતીય મહિલા

અહીં રમત ક્ષેત્રે પ્રથમ ભારતીય મહિલા સંબધિત જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. જે તમને તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં ઉપયોગી સાબિત થશે. રમત ક્ષેત્રે પ્રથમ ભારતીય મહિલા સિદ્ધિ ખેલાડીનું નામ માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર બચેન્દ્રિ પાલ માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર બે વખત ચઢનાર સૌથી નાની વયની મહિલા ડીકી ડોલ્મા વહાણ દ્વારા સમગ્ર વિશ્વની પરિકરમા કરનાર ઉજ્જવલા પાટીલ સેન … Read more

Categories 41

જાણવા જેવુ | પૃથ્વી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી | Pruthvi vise mahiti

અહીં પૃથ્વી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવી છે. જેમાં પૃથ્વી સંદભિત મહત્વના તથ્યોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ માહિતી તમારા જ્ઞાનમાં વધારો કરવા માટે, સ્કૂલના વિધાર્થીઓ માટે અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં ઉમેદવારો માટે પણ ખૂબ ઉપયોગી છે. પૃથ્વી વિશે સંપૂર્ણ માહિતી 👉 પૃથ્વી સૂર્યમંડળમાં જીવ સૃષ્ટિ ધરાવતો એકમાત્ર ગ્રહ છે.   👉 પૃથ્વી આકારની … Read more

Categories 64

Vidhva sahay yojana gujarat | વિધવા સહાય યોજના ફોર્મ pdf | ગંગા સ્વરૂપ આર્થિક સહાય યોજના 2024

Vidhva sahay yojana Gujarat : ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગંગા સ્વરૂપ બહેનોને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા માટે વિધવા સહાય યોજના શરૂ કરી છે. જે યોજના વર્તમાનમાં ગંગા સ્વરૂપ આર્થિક સહાય યોજનાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ યોજના ગુજરાત સરકારના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા વિભાગ અંતર્ગત આવે છે. અહીં આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે કેવી રીતે અરજી … Read more

Categories 61

આવકનો દાખલો કાઢવા  માટે જરૂરી પુરાવા | aavak no dakhlo form

aavak no dakhlo form : અહીં આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવાની યાદી અને તેના માટે શું પ્રક્રિયા કરવાની હોય તેની જાણકારી આપવામાં આવી છે. છેલ્લે તમે આવકના દાખલો કાઢવા માટે ફોર્મની pdf પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. 4Gujarat.com પરથી કોઈપણ સરકારી યોજનાનો લાભ લેવા માટે જરૂરી ડોક્યુમેંટની યાદી મેળવી શકો છો. આવકનો દાખલો કાઢવા  … Read more

Categories 1

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

Domicile certificate Gujarat Documents : અહીં ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવામાટે જરૂરી પુરાવાની યાદી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે Domicile certificate શું છે તેની જાણકારી તેનાથી થતાં વિધાર્થીને ફાયદા અને ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટેની પ્રક્રિયાની જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. 4Gujarat.com પરથી તમે તમામ સરકારી યોજના માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકો છો. ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ એટલે … Read more

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

Domicile certificate Gujarat Documents : અહીં ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવામાટે જરૂરી પુરાવાની યાદી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે Domicile certificate શું છે તેની જાણકારી તેનાથી થતાં વિધાર્થીને ફાયદા અને ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટેની પ્રક્રિયાની જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. 4Gujarat.com પરથી તમે તમામ સરકારી યોજના માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકો છો. ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ એટલે … Read more

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

Domicile certificate Gujarat Documents : અહીં ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવામાટે જરૂરી પુરાવાની યાદી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે Domicile certificate શું છે તેની જાણકારી તેનાથી થતાં વિધાર્થીને ફાયદા અને ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટેની પ્રક્રિયાની જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. 4Gujarat.com પરથી તમે તમામ સરકારી યોજના માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકો છો. ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ એટલે … Read more

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

Domicile certificate Gujarat Documents : અહીં ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવામાટે જરૂરી પુરાવાની યાદી આપવામાં આવી છે. સાથે સાથે Domicile certificate શું છે તેની જાણકારી તેનાથી થતાં વિધાર્થીને ફાયદા અને ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટેની પ્રક્રિયાની જાણકારી અહીં આપવામાં આવી છે. 4Gujarat.com પરથી તમે તમામ સરકારી યોજના માટે જરૂરી પ્રમાણપત્રોની માહિતી સરળતાથી મેળવી શકો છો. ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ એટલે … Read more

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

સ્થાનિક મામલદાર અથવા ગ્રામ તલાટી કચેરી ઓનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લીક કરો : ઓફલાઇન અરજી કરવા માટેનું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો : Click to share on Twitter (Opens in new window) Click to share on Facebook (Opens in new window) Click to share on Telegram (Opens in new window) Click to share on … Read more

ડોમિસાઈલ સર્ટિફિકેટ કઢાવવા માટે જરૂરી પુરાવા અને પ્રક્રિયા | Domicile certificate Gujarat Documents

સ્થાનિક મામલદાર અથવા ગ્રામ તલાટી કચેરી ઓનલાઇન અરજી કરવા અહીં ક્લીક કરો : ઓફલાઇન અરજી કરવા માટેનું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લીક કરો :