તમિલનાડુએ CBIને આપવામાં આવેલી ‘જનરલ કન્સેન્ટ’ પાછી ખેંચી

📌 તમિલનાડુએ CBIને આપવામાં આવેલી ‘જનરલ કન્સેન્ટ’ પાછી ખેંચી

➡️ તે જાહેર જીવનમાં મૂલ્યોની જાળવણી અને રાષ્ટ્રીય અર્થવ્યવસ્થાના સ્વાસ્થ્યને સુનિશ્ચિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતી, તપાસ કરતી પોલીસ એજન્સી છે. તે ભારતમાં નોડલ પોલીસ એજન્સી પણ છે, જે ઇન્ટરપોલ સભ્ય દેશો વતી તપાસનું સંકલન કરે છે. બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન લાંચ અને ભ્રષ્ટાચારની તપાસ માટે 1941માં સ્થપાયેલ વિશેષ પોલીસ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટમાં તેનું ઉદ્ભવ છે. સંથાનમ સમિતિની ભલામણ બાદ 1963માં ગૃહ મંત્રાલયના ઠરાવ દ્વારા તેની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી.તે કર્મચારી વિભાગ, કર્મચારી મંત્રાલય, પેન્શન અને જાહેર ફરિયાદ, ભારત સરકાર હેઠળ કાર્ય કરે છે.

Join Our Telegram Channel