ભારતીય ચેસ ખેલાડી આર વૈશાલી સ્પેનની અલ લોબ્રેગેટ ઓપનમાં ગ્રાન્ડમાસ્ટરનો ખિતાબ હાંસલ કરનાર દેશની ત્રીજી મહિલા ખેલાડી બની.

ભારતીય ચેસ ખેલાડી આર વૈશાલી સ્પેનની અલ લોબ્રેગેટ ઓપનમાં ગ્રાન્ડમાસ્ટરનો ખિતાબ હાંસલ કરનાર દેશની ત્રીજી મહિલા ખેલાડી બની.

  • આ સાથે તેણી તેના ભાઈ આર પ્રજ્ઞાનંદ સાથે વિશ્વની પ્રથમ ભાઈ-બહેન ગ્રાન્ડમાસ્ટર જોડી બની.
  • તેણી 2500 ELO રેટિંગ પોઈન્ટને પાર કર્યા બાદ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી અને દેશની 84મી ગ્રાન્ડમાસ્ટર (GM) છે.
  • નેરુ હમ્પી અને ડી હરિકા ભારતની અન્ય બે મહિલા ગ્રાન્ડમાસ્ટર ખેલાડીઓ છે.
  • વૈશાલીના નાના ભાઈ પ્રજ્ઞાનંદે 2018માં ગ્રાન્ડમાસ્ટર ખિતાબ હાંસલ કર્યો હતો જ્યારે તે માત્ર 12 વર્ષનો હતો.

Category: Current Affairs Detailed in Gujarati