4થા રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારો, 2022

📌 4થા રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારો, 2022

➡️ જળ સંસાધન, નદી વિકાસ અને ગંગા પુનર્જીવન વિભાગ, જલ શક્તિ મંત્રાલય દ્વારા 17મી જૂન, 2023ના રોજ વિજ્ઞાન ભવન, નવી દિલ્હી ખાતે 4થા રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારો માટે એવોર્ડ વિતરણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ઉપપ્રમુખ શ્રી જગદીપ ધનખરેએ વિજેતાઓને પુરસ્કાર એનાયત કર્યા હતા. ‘શ્રેષ્ઠ રાજ્ય’, ‘શ્રેષ્ઠ જિલ્લા’, ‘શ્રેષ્ઠ ગ્રામ પંચાયત’, ‘શ્રેષ્ઠ શહેરી સ્થાનિક સંસ્થા’, ‘શ્રેષ્ઠ શાળા’, ‘શ્રેષ્ઠ મીડિયા’, ‘કેમ્પસ વપરાશ માટે શ્રેષ્ઠ સંસ્થા’, ‘શ્રેષ્ઠ પાણી વપરાશકર્તા સંગઠન’, ‘શ્રેષ્ઠ ઉદ્યોગ’, ‘CSR પ્રવૃત્તિઓ માટે શ્રેષ્ઠ ઉદ્યોગ’, અને ‘શ્રેષ્ઠ NGO’ સહિત 11 કેટેગરીને આવરી લેતા 4થા રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારો, 2022 માટે સંયુક્ત વિજેતાઓ સહિત 41 વિજેતાઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે.
➡️ વિવિધ કેટેગરીમાં એવોર્ડ વિજેતાઓને પ્રશસ્તિપત્ર, ટ્રોફી અને રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય ક્રમના વિજેતાઓ માટે રોકડ ઈનામો અનુક્રમે રૂ.2 લાખ, રૂ.1.5 લાખ અને રૂ.1 લાખ છે. શ્રેષ્ઠ રાજ્ય શ્રેણીમાં મધ્યપ્રદેશને પ્રથમ પુરસ્કાર, શ્રેષ્ઠ જિલ્લા કેટેગરીમાં, ઓડિશાના ગંજમ જિલ્લાને, શ્રેષ્ઠ ગ્રામ પંચાયતનો પુરસ્કાર તેલંગાણાના ભદ્રાદ્રી કોઠાગુડેમ જિલ્લાના જગન્નાધપુરમ ગ્રામ પંચાયતને આપવામાં આવ્યો છે.
➡️ જલ શક્તિ મંત્રાલય રાષ્ટ્રીય સંસાધન તરીકે પાણીના વિકાસ, સંરક્ષણ અને વ્યવસ્થાપન માટે નીતિ માર્ગદર્શિકા અને કાર્યક્રમો ઘડવા માટે જવાબદાર નોડલ મંત્રાલય છે. અમૂલ્ય જળ સંસાધનોના અસરકારક સંચાલન માટે રાજ્યો, જિલ્લાઓ, શાળાઓ, બિન-સરકારી સંસ્થાઓ (NGO), ગ્રામ પંચાયતો, શહેરી સ્થાનિક સંસ્થાઓ, વોટર યુઝર એસોસિએશનો, સંસ્થાઓ અને કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર સહિતના વિવિધ હિસ્સેદારોનો ટેકો અને સક્રિય ભાગીદારી મહત્વપૂર્ણ છે. આ પૃષ્ઠભૂમિમાં જ રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કાર (NWA) ની સ્થાપના ‘જલ સમૃદ્ધ ભારત’ના વિઝનને પ્રાપ્ત કરવા માટે સમગ્ર દેશમાં રાજ્યો, જિલ્લાઓ, વ્યક્તિઓ, સંસ્થાઓ વગેરે દ્વારા કરવામાં આવેલા અનુકરણીય કાર્ય અને પ્રયાસોને માન્યતા આપવા અને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે કરવામાં આવી છે.
➡️ 2018માં જળ સંસાધન, નદી વિકાસ અને ગંગા કાયાકલ્પ વિભાગ દ્વારા રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કારોની પ્રથમ આવૃત્તિ રજૂ કરવામાં આવી હતી અને નવી દિલ્હીમાં 25 ફેબ્રુઆરી, 2019ના રોજ 14 શ્રેણીઓમાં 82 વિજેતાઓને એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા. 29મી માર્ચ 2022ના રોજ 3જી રાષ્ટ્રીય જળ પુરસ્કાર વિતરણ સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને 57 વિજેતાઓને ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા 11 કેટેગરીના પુરસ્કારોથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા.

Join Our Telegram Channel