ન્યાય વિકાસ પોર્ટલ

📌 ન્યાય વિકાસ પોર્ટલ ➡️ ન્યાયપાલિકાના બુનિયાદી માળખાના વિકાસ પર કેન્દ્ર પ્રાયોજિત યોજનાઓની દેખરેખ માટે ન્યાય વિકાસ પોર્ટલ બનાવવામાં આવ્યું છે. આ પોર્ટલ હિતધારકોને ભંડોળ, દસ્તાવેજીકરણ, પ્રોજેક્ટ મોનિટરિંગ અને મંજૂરી વિશેની માહિતીની સીમલેસ ઍક્સેસ સાથે સશક્તિકરણ કરવામાં મદદ કરે છે. ન્યાય વિભાગ 1993-94 થી જિલ્લાઓ અને ગૌણ ન્યાયતંત્ર માટે માળખાકીય સુવિધાઓના વિકાસ માટે કેન્દ્રીય પ્રાયોજિત … Read more

કેરળના FarmersFZ સ્ટાર્ટ-અપને UN ના એક્સિલરેટર પ્રોગ્રામ માટે પસંદગી

📌 કેરળના FarmersFZ સ્ટાર્ટ-અપને UN ના એક્સિલરેટર પ્રોગ્રામ માટે પસંદગી ➡️ યુનાઈટેડ નેશન્સનું ફૂડ એન્ડ એગ્રીકલ્ચર ઓર્ગેનાઈઝેશન (FAO) એ સંયુક્ત રાષ્ટ્રની વિશિષ્ટ એજન્સી છે જે ભૂખને હરાવવા અને પોષણ અને ખાદ્ય સુરક્ષામાં સુધારો કરવા માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયત્નોનું નેતૃત્વ કરે છે. તેનું સૂત્ર છે “let there be bread” તથા તેની સ્થાપના 16 ઓક્ટોબર 1945માં થઈ હતી. … Read more

કર્ણાટક સરકારની મહિલાઓ માટે ‘શક્તિ યોજના’

📌 કર્ણાટક સરકારની મહિલાઓ માટે ‘શક્તિ યોજના’ ➡️ મહિલાઓએ શકિત સ્માર્ટ કાર્ડ માટે આવેદન કરવું પડશે અને ત્રણ મહિનામાં સ્માર્ટકાર્ડ કરાવી લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મહિલાઓ બસમાં મફતમાં મુસાફરી કરી શકશે. સરકાર દ્વારા મહિલાઓને આપવામાં આવી રહેલી આ યોજના હેઠળ રાજ્યની અંદર માત્ર 20 કિલોમીટરની મુસાફરી મફતમાં થશે. જેમાં મહિલાઓ ઉપરાંત ટ્રાન્સ જેન્ડરને પણ મફત મુસાફરીનો … Read more

Talati Mantri Mock Test 4

Talati Mantri Mock Test 4 Talati Mantri Mock Test : If you’re aspiring to become a Talati Mantri in Gujarat, then you need to be well-prepared for the Talati Mantri exam. The Talati Mantri exam is a highly competitive exam, and to crack it, you need to be well-versed with the exam pattern, syllabus, and … Read more

ISRO IPRC recruitment notification 2023 PDF download

ISRO IPRC recruitment notification 2023 PDF download ISRO IPRC Recruitment 2023 Notification PDF Released: Apply Online for 62 Posts ISRO IPRC has issued a recruitment notification PDF for eligible candidates to apply for 62 vacancies. The ISRO IPRC Recruitment 2023 Notification PDF and apply link are available on Currentadda.com. To apply for the Yantra India … Read more

Surat Jilla Panchayat Vacancies 2023

Surat Jilla Panchayat Vacancies Surat Jilla Panchayat Vacancies : The Surat Jilla Panchayat has announced vacancies for various categories under the NHM program and Urban Haya program. These positions are on a contract basis for a duration of 11 months. Eligible candidates are invited to apply online on the Arogya Sathi portal from 21/03/2023 to … Read more

Talati Mantri Mock Test 3

Talati Mantri Mock Test 3 Talati Mantri Mock Test : If you’re aspiring to become a Talati Mantri in Gujarat, then you need to be well-prepared for the Talati Mantri exam. The Talati Mantri exam is a highly competitive exam, and to crack it, you need to be well-versed with the exam pattern, syllabus, and … Read more

Talati Mantri Mock Test 2

Talati Mantri Mock Test : If you’re aspiring to become a Talati Mantri in Gujarat, then you need to be well-prepared for the Talati Mantri exam. The Talati Mantri exam is a highly competitive exam, and to crack it, you need to be well-versed with the exam pattern, syllabus, and have enough practice with mock … Read more

Kinemaster Diamond Pro Mod Apk – 2023

Kinemaster Diamond Pro Mod Apk v6.4.6.28925.GP (Latest Version) Looking for KineMaster Diamond Apk? Look no further because you’re in the right place. You can easily download KineMaster Diamond apk here for free. With its premium features, KineMaster Pro Mod Apk without a watermark is available for download. At our platform, we always offer the original … Read more