કર્ણાટક સરકારની મહિલાઓ માટે ‘શક્તિ યોજના’

📌 કર્ણાટક સરકારની મહિલાઓ માટે ‘શક્તિ યોજના’ ➡️ મહિલાઓએ શકિત સ્માર્ટ કાર્ડ માટે આવેદન કરવું પડશે અને ત્રણ મહિનામાં સ્માર્ટકાર્ડ કરાવી લેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મહિલાઓ બસમાં મફતમાં મુસાફરી કરી શકશે. સરકાર દ્વારા મહિલાઓને આપવામાં આવી રહેલી આ યોજના હેઠળ રાજ્યની અંદર માત્ર 20 કિલોમીટરની મુસાફરી મફતમાં થશે. જેમાં મહિલાઓ ઉપરાંત ટ્રાન્સ જેન્ડરને પણ મફત મુસાફરીનો … Read more

25 August 2022 Current Affairs in Gujarati

25 August 2022 Current Affairs in Gujarati

25 August 2022 Current Affairs in Gujarati 25 August 2022 Current Affairs in Gujarati 15 oneliner questions. 3899) તાજેતરમાં કોના દ્વારા કચ્છના ભુજમાં તૈયાર કરાયેલા સ્મૃતિવન તથા મ્યુઝીયમનું લોકાર્પણ કરવામાં આવશે?✅ નરેન્દ્ર મોદી➡️ જાન્યુઆરી -2001માં કચ્છમાં આવેલ ભૂકંપ અને તેમાં ભાગ બનેલા નાગરિકોની યાદીમાં ભુજમાં સ્મૃતિવન નું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.➡️ ભજના ભુજીયા ડુંગર ખાતે … Read more