ઇન્ટેલ અને જર્મનીએ $32.8 બિલિયન ચિપ પ્લાન્ટ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા

📌 ઇન્ટેલ અને જર્મનીએ $32.8 બિલિયન ચિપ પ્લાન્ટ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા

➡️ ઇન્ટેલેબે અદ્યતન સેમિકન્ડક્ટર સુવિધાઓની સ્થાપના માટે જર્મનીના એક શહેર મેગડેબર્ગમાં $32.8 બિલિયનનું રોકાણ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે.  આ સહયોગ, બર્લિનના નાણાકીય સહાય સાથે, જર્મનીમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા વિદેશી રોકાણનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
➡️ જર્મન સરકારે, સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગના વ્યૂહાત્મક મહત્વને ઓળખીને, દેશમાં ઇન્ટેલના એકંદર રોકાણ માટે આશરે 10 બિલિયન યુરો નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવાનું વચન આપ્યું છે. આ સોદો દેશના સેમિકન્ડક્ટર ઉદ્યોગને પ્રોત્સાહન આપવા અને બજારમાં અગ્રણી ખેલાડી તરીકે ઇન્ટેલની સ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે તૈયાર છે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper