ઓપરેશન  કન્વિક્શન

📌 ઓપરેશન  કન્વિક્શન

➡️ ઉત્તર પ્રદેશ પોલીસે રાજ્યના દરેક જિલ્લાને દર મહિને “ગંભીર ગુનાઓ”ના 20 કેસોને ઓળખવા માટે નિર્દેશ આપ્યો છે, જેથી આવા કેસોની ટ્રાયલ ચાર્જશીટ દાખલ કર્યાના 30 દિવસમાં પૂર્ણ થઈ શકે. આ વ્યૂહાત્મક પહેલનો હેતુ દોષિત ઠેરવવાની પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવવાનો છે.
➡️ “ઓપરેશન કન્વિક્શન” POCSO એક્ટ હેઠળ દાખલ કરાયેલા બાળ યૌન શોષણના કેસો ઉપરાંત, બળાત્કાર, હત્યા, લૂંટ, ગેરકાયદેસર ધર્મ પરિવર્તન અને ગૌહત્યાને લગતા કેસોને આ ઓપરેશનમાં સામેલ કરવામાં આવશે. આવા કેસોમાં ચાર્જશીટ દાખલ થયા પછી, ત્રણ દિવસમાં આરોપો ઘડવામાં આવશે અને ટ્રાયલ 30 દિવસમાં પૂર્ણ કરવામાં આવશે. જિલ્લા પોલીસ વડા આ કેસોનું નિરીક્ષણ કરશે અને મોનિટરિંગ સેલ સાથે બેઠકો કરશે. તેઓ જિલ્લા ન્યાયાધીશ સાથે સંકલનમાં રોજિંદા ધોરણે ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટમાં કેસ ચલાવવાનો પ્રયાસ કરશે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper