પ્રધાનમંત્રીશ્રીને ઓર્ડર ઓફ ધ નાઇલથી નવાજવામાં આવ્યા

📌 પ્રધાનમંત્રીશ્રીને ઓર્ડર ઓફ ધ નાઇલથી નવાજવામાં આવ્યા

➡️ ઇજિપ્તના રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીને આપવામાં આવેલ ‘ઓર્ડર ઓફ ધ નાઇલ’ પુરસ્કારની શરૂઆત વર્ષ 1915માં ઇજિપ્તના સુલ્તાન હુસૈન કામેલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. દેશ માટે વિશેષ સેવા પ્રદાન કરનાર લોકોને આ સર્વોચ્ચ સન્માન આપવામાં આવતું હોય છે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper