ભારત ગ્લોબલ ક્રાઈસિસ રિસ્પોન્સ ગ્રુપના ચેમ્પિયન્સ ગ્રુપમાં જોડાયું

📌 ભારત ગ્લોબલ ક્રાઈસિસ રિસ્પોન્સ ગ્રુપના ચેમ્પિયન્સ ગ્રુપમાં જોડાયું

➡️ ભારત ગ્લોબલ ક્રાઈસિસ રિસ્પોન્સ ગ્રુપ (GCRG)ના ચેમ્પિયન્સ ગ્રુપમાં જોડાયું છે. સંજય વર્મા, વિદેશ મંત્રાલયના સચિવ (પશ્ચિમ)ને GCRG પ્રક્રિયામાં શેરપા તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ગ્લોબલ ક્રાઈસિસ રિસ્પોન્સ ગ્રૂપ (GCRG) ની સ્થાપના UNSG દ્વારા માર્ચ 2022માં ખાદ્ય સુરક્ષા, ઉર્જા અને નાણામાં એકબીજા સાથે સંકળાયેલી કટોકટીને લગતા તાકીદના અને જટિલ વૈશ્વિક મુદ્દાઓને સંબોધવા અને વૈશ્વિક પ્રતિસાદનું સંકલન કરવા માટે કરવામાં આવી હતી.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper