મેટા તેના નવીનતમ AI મોડલ Llama-2 માટે Microsoft સાથે ભાગીદારી કરે છે

📌 મેટા તેના નવીનતમ AI મોડલ Llama-2 માટે Microsoft સાથે ભાગીદારી કરે છે

➡️ મેટાએ તેના ઓપન-સોર્સ AI મોડલ લામાના કોમર્શિયલ વર્ઝનને રિલીઝ કરવાની જાહેરાત કરી છે. AI મોડલ અને તેનું લામા 2નું નવું વર્ઝન માઇક્રોસોફ્ટ દ્વારા તેની Azure ક્લાઉડ સેવા દ્વારા વિતરિત કરવામાં આવશે અને તે Windows ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર ચાલશે. ChatGPT અને Google Bard જેવા OpenAI દ્વારા વેચવામાં આવતા કિંમતી માલિકીના મોડલ માટે લામા એક ઉત્તમ વિકલ્પ બની શકે છે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper