‘લામ્બાની વસ્તુઓના સૌથી મોટા પ્રદર્શન’ માટે ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ

📌 ‘લામ્બાની વસ્તુઓના સૌથી મોટા પ્રદર્શન’ માટે ગિનીસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ

➡️ સંદુર કુશલા કલા કેન્દ્ર કેન્દ્ર (SKKK) સાથે સંકળાયેલા 450 થી વધુ લામ્બાની મહિલા કારીગરો અને સાંસ્કૃતિક વ્યવસાયીઓ 1755 પેચવર્ક ધરાવતી GI-ટેગવાળી સંદુર લામ્બાની ભરતકામનો ઉપયોગ કરીને આ વસ્તુઓ બનાવવા માટે ભેગા થયા.
➡️ લામ્બાની એમ્બ્રોઇડરી એ કાપડના શણગારનું એક જીવંત અને જટિલ સ્વરૂપ છે જે રંગબેરંગી દોરાઓ, અરીસાના કામ અને ટાંકાઓની પેટર્નની સમૃદ્ધ શ્રેણી દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે.

Join Our WhatsApp Group

Join our Telegram channel

Follow us Instagram

Read More

📰 Current affairs 📌 PDF
📚 Gujarat Govt. Jobs 📁 India Govt. Jobs
🧮 Quiz 🏆 Mock Test
📖 Old Exam Paper 📃 Yojana
👆 Syllabus 💥 Old Paper